ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกา (AstraZeneca)

โดยเลือกแบบฉีดไขว้ควบคู่ไปกับวัคซีนชนิดอื่น
หรือฉีดแอสตราเซเนกาทั้ง 2 เข็ม หรือเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4
(สูตรตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)

ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้หมายเลข บัตรประชาชนที่ทำการลงทะเบียน กับทางสถาบันราชานุกูล


2022 © All Rights Reserved. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต